วันพฤหัส , 27 มิถุนายน 2019
Breaking News

สพฐ.วางฐานความสามารถเท่าเทียมกันผู้นำ วัดกันด้วยความสามารถไม่ใช่เพศ

นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์พัฒนาบทบาทสตรี ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเมื่อเร็วๆ นี้ นายกฯได้มอบหมายให้ ศธ. เป็นกระทรวงหลักในการจัดทำหลักสูตร เรื่องความเสมอภาคระหว่างผู้หญิง กับผู้ชาย ซึ่งตนได้มอบนโยบาย ให้เจ้าหน้าที่ของสำนักปลัด ศธ. ไปช่วยกันดูว่า จะจัดหลักสูตรดังกล่าวได้อย่างไร ขณะเดียวกันจะทำอย่างไรที่จะอบรมพัฒนาครู ให้มีความรู้เรื่องสิทธิความเท่า เทียมของหญิง ชาย พร้อมกันนี้ จะเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) บรรจุเรื่องดังกล่าวเข้าไปในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วย ซึ่งคงไม่จำเป็นต้องเป็นวิชาที่บรรจุลงในหนังสือเรียนเท่านั้น แต่อาจจะดำเนินการในรูปแบบของกิจกรรมต่างๆ ด้วย เพราะหาก จะให้เห็นผลอย่างแท้จริง จะต้องเริ่มตั้งแต่ในครอบครัวที่ปัจจุบันผู้หญิงและผู้ชาย ทำงานนอกบ้านเช่นเดียวกัน ทั้งผู้หญิง และผู้ชายก็จะต้องตระหนักในภาระหน้าที่ของครอบครัวร่วมกัน ขณะเดียวกัน ต้องสอนให้ลูกทั้งหญิงและชายตระหนักในความรับผิดชอบ เช่น สังคมไทยมักจะสอนว่าหน้าที่ทำงานบ้าน ทำกับข้าว ล้างจานเป็นของผู้หญิง ผู้ชายไม่ต้องทำซึ่งทำให้เกิดความไม่เท่าเทียม

แต่ปัจจุบันผู้หญิงผู้ชายต้องทำได้ทุกเรื่องอย่างเท่าเทียม หรือในโรงเรียนก็ไม่จำเป็นแล้วที่หัวหน้าห้องจะต้องเป็นผู้ชาย รองหัวหน้าเป็นผู้หญิง แต่ให้นักเรียนในห้องโหวตกันเองได้ หรือในกลุ่มกิจกรรมในหมู่บ้านในชุมชนที่ไปปลูกฝังว่าผู้ชายจะต้องเป็นหัว หน้า ซึ่งจริงๆ แล้วไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ชาย เนื่องจากการทำงานหรือความเป็นผู้นำจะต้องเป็นไปตามความสามารถที่แท้จริงไม่ ใช่เป็นไป ตามเพศ จุดที่เป็นจุดอ่อน ของการศึกษาไทยส่วนหนึ่งเพราะเราไม่ได้สร้างให้เด็กคิด แต่สร้าง ระบบให้เด็กทำตาม เด็กไทยเลยติดนิสัยว่า ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นจริงๆ ต้องเปลี่ยนใหม่ให้เด็กคิดและกล้าแสดงออก ทุกคน และครูต้องใส่ใจในความเป็นครู ซึ่งถ้าเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกัน หรืออาจจะเป็นในโลกก็ว่าได้ ประเทศไทยเป็นประเทศที่ให้ความเสมอภาคอยู่ในลำดับต้นๆ โดยเฉพาะ ผู้หญิงที่ขึ้นมาเป็นผู้นำองค์กรอยู่ที่ 45% ถือเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ดังนั้นเราควรจะส่งเสริมและพัฒนาเรื่องสิทธิความเท่าเทียมให้มากขึ้น

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

Comments are closed.