วันเสาร์ , 16 กุมภาพันธ์ 2019
Breaking News

สพฐ.สั่งสำรวจผลเรียนรู้แท็บเล็ตป.1 มอบศนฐ.วิจัยข้อเสีย-จุดดีหวังปรับศักยภาพ

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดำเนินงานโครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย หรือ One Tablet per Child ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรจัดหา และจัดทำสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 336 เรื่อง บรรจุในแท็บเล็ตครอบคลุม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก สำหรับเป็นสื่อการสอนของครูและสื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อเปิดมิติใหม่ของการศึกษาที่เรียนรู้จากภาพเคลื่อนไหว มีเสียง และมีหนังสือเรียนให้เลือกอ่าน พร้อมเกมฝึกทักษะ เป็นการเรียนที่สนุกสนาน

สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือ การติดต่อสื่อสารระหว่างครูกับนักเรียนผ่านสื่อออนไลน์บนเครือข่ายอินเตอร์ เน็ต อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาการเรียนไม่ทันเพื่อนจากการขาดเรียนอีกด้วย ซึ่งในช่วงระยะเวลานี้โรงเรียนและครูผู้สอนชั้นป.1 ดำเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้แท็บเล็ตให้แก่นักเรียนมาได้ระยะหนึ่งแล้ว ตั้งแต่เดือน ก.ค.- ส.ค. ที่ผ่านมา ดังนั้น สพฐ.จึงต้องติดตามผลการใช้แท็บเล็ตในการเรียนรู้ของเด็กป.1 ว่า พบข้อดี ข้อเสีย ใดบ้าง เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามเป้าหมาย

เลขาธิการกพฐ. กล่าวต่อว่า สำหรับโครงการติดตามผลการใช้แท็บเล็ตในการเรียนรู้ของเด็กป.1 นั้น มอบหมายให้ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ศนฐ.) เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งมีขอบเขตการวิจัยประกอบด้วย นักเรียนชั้นป.1 จำนวน 297,901 คน ครูผู้สอนชั้นป.1 จำนวน 12,553 คน ในโรงเรียนสังกัดสพฐ. ที่ได้รับจัดสรรแท็บเล็ตในระยะที่ 1 โดยมีประเด็นการศึกษา อาทิ ความสามารถการใช้ไอซีที การเสริมสร้างประสบการณ์ทางภาษา การเสริมสร้างความรับผิดชอบ การใช้สื่อการสอนเพื่อการคิดและการแก้ไขปัญหา เป็นต้น

ทั้งนี้ ทีมวิจัยของศนฐ.จะดำเนินการรวบรวมเก็บข้อมูลและนำเสนอผลการใช้แท็บเล็ต การเรียนรู้ของเด็กป.1 ภายในเดือนม.ค.56 เพื่อนำไปเป็นประโยชน์ในการปรับปรุง โครงการแท็บเล็ตให้มีศักยภาพต่อไป
 

ที่มา ข่าวสด

Comments are closed.