วันเสาร์ , 30 พฤษภาคม 2020
Breaking News

สพฐ.เตรียมจัดสอบ NT ป.3 ปีนี้ เริ่มทุกช่วงชั้นปีหน้า

กระทรวง ศึกษาธิการ 6 พ.ย. – สพฐ.เตรียมจัดสอบ NT เอง โดยปีนี้สอบเฉพาะระดับ ป.3 ก่อน และจะจัดสอบทุกช่วงชั้นในปีหน้า ระบุข้อสอบมาตรฐานเดียวกับ PISA ส่วนยกระดับวิทยฐานะครูรูปแบบใหม่ เน้นภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)  เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ถึงเรื่องการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test))  ที่ สพฐ. จะเป็นผู้จัดสอบในระดับที่ยังไม่มีการทดสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่ง ชาติ (สทศ.) ว่าในปีนี้จะทำการสอบเฉพาะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เท่านั้น เนื่องจากเห็นว่าเป็นการประกาศในช่วงปลายปีการศึกษา 2555 ทำให้นักเรียนไม่มีความพร้อม และส่งผลต่อคุณภาพการประเมินที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน โดยจะเริ่มสอบในทุกช่วงชั้นในปีการศึกษาหน้า ซึ่งข้อสอบจะมีมาตรฐานเดียวกันกับการทดสอบนานาชาติ ( PISA) ที่เน้นการทดสอบใน 3 ด้าน คือการอ่านออกเขียนได้  การคิดคำนวณ และความสามารถด้านเหตุผล ซึ่งเป็นการบูรณาการทั้งวิทยาศาตร์ สังคมศาสตร์ และทักษะชีวิต เพื่อเป็นการยกระดับด้านการศึกษาของผู้เรียน รวมถึงสถานศึกษา

ส่วนการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับวิทยฐานะครูรูปแบบใหม่ ที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)  ผ่านการเห็นชอบเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยจะให้มีการวัดผลในทุกกลุ่มสาระ  ซึ่งเน้นวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยแบ่งเกณฑ์ประเมินมาตรฐานครูออกเป็น 3 ระดับ คือ ต้น กลางและเชี่ยวชาญ ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ มาตรฐานเทียบเคียง ไอเอล, โทเฟล และ CU-TEP โดยภายในปลายเดือนนี้ จะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนว่าจะประเมินสมรรถภาพครูในกลุ่มสาระใดบ้าง.

ที่มา – สำนักข่าวไทย
ภาพจาก http://web.chiangrai.net

Comments are closed.