วันศุกร์ , 18 มกราคม 2019
Breaking News

สมศ.สะดุ้ง! ผู้บริหารอาชีวะโวยไม่ผ่านประเมินคุณภาพ

ผู้ บริหารอาชีวะโวย สมศ.หลังไม่ได้รับรองผลประเมินรอบ 3 สมศ.แจงทุกแห่งต้องผ่านทั้ง 18 ตัวบ่งชี้ ตกตัวใดไป สมศ.ก็ไม่รับ แต่ยอมกลับไปดูรายละเอียดถึงสาเหตุที่ วท.ซึ่งส่วนใหญ่มีความพร้อมเหตุใดไม่ได้รับรอง

ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) กล่าวถึงกรณีที่กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา (สอศ.) มีข้อทักท้วงผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 3 ด้านการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2554 ที่ได้คะแนนรวมสูง แต่กลับไม่ได้รับการรับรองจาก สมศ. ว่า ตนจะไปดูในรายละเอียดว่าสถานศึกษาที่ไม่ผ่านการประเมินมาจากสาเหตุใด ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การประเมินจะมีทั้งหมด 18 ตัวบ่งชี้ ซึ่งสถานศึกษาต้องผ่านทุกตัวบ่งชี้ ถึงแม้ว่าจะได้คะแนนรวมสูง แต่หากพบว่าตัวบ่งชี้ตัวใดตัวหนึ่งไม่ผ่านก็จะถือว่าไม่ผ่าน โดยสถานศึกษาที่ไม่ได้รับการรับรองจะต้องไปทำแผนพัฒนา และแก้ไขให้ได้ภายใน 2 ปี ในส่วนกลุ่มที่ผ่านแบบมีเงื่อนไข สมศ.ได้เปิดโอกาสให้นำเอกสารผลงานที่ทำมาแสดงเพิ่มเติม ก็ได้พบว่าบางแห่งก็มีผลงานอยู่แล้วแต่เมื่อครั้งเข้าไปประเมินไม่ได้นำมา แสดง แต่เมื่อนำมาแสดงให้ สมศ.ตรวจประเมินก็ให้ผ่านได้เลย

“เรื่องนี้ต้องไปดูข้อเท็จจริงอีกครั้งว่าวิทยาลัยกลุ่มแรกที่เข้า ประเมิน ที่ส่วนใหญ่เป็นวิทยาลัยที่มีความพร้อมแต่ทำไมถึงตก และดูว่ามีความเข้าใจอะไรคลาดเคลื่อนหรือไม่ เท่าที่ทราบมีหลักเกณฑ์ตัวหนึ่งที่บอกว่าเป็นยาขมของสถานศึกษาคือ 18 ตัวบ่งชี้ที่ระบุว่าต้องได้คะแนนรวมเท่าใด และกำหนดไว้ด้วยว่าห้ามมีตัวใดตก ซึ่งเรื่องของการศึกษาคงขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้ ทุกตัวต้องมีมาตรฐาน ดังนั้นจะมาบอกว่าคะแนนรวมผ่าน แต่มีแค่สองตัวไม่ได้ทำ แล้วจะให้ผ่านก็คงไม่ได้ ดังนั้น หากมีการทำผลงานก็ให้นำมาแสดง” ผอ.สมศ.กล่าว

ที่มา ASTV ผู้จัดการออนไลน์ (Th)

Comments are closed.