วันศุกร์ , 7 สิงหาคม 2020
Breaking News

สมศ.แจงเหตุอาชีวะสอบตก


นายชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) กล่าวถึงกรณีที่กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา (สอศ.) มีข้อทักท้วงผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 3 ด้านการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2554 ที่ได้คะแนนรวมสูง แต่กลับไม่ได้รับการรับรองจาก สมศ.ว่า ตนจะไปดูในรายละเอียดว่า สถานศึกษาที่ไม่ผ่านการประเมินมาจากสาเหตุใด อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์การประเมินจะมีทั้งหมด 18 ตัวบ่งชี้ ซึ่งสถานศึกษาต้องผ่านทุกตัวบ่งชี้ ถึงแม้ว่าจะได้คะแนนรวมสูง แต่หากตัวบ่งชี้ตัวใดตัวหนึ่งไม่ผ่าน ก็จะถือว่าไม่ผ่าน ซึ่งสถานศึกษาที่ไม่ได้รับการรับรองจะต้องไปทำแผนพัฒนา และแก้ไขให้ได้ภายใน 2 ปี สำหรับกลุ่มที่ผ่านแบบมีเงื่อนไข สมศ.เปิดโอกาสให้นำเอกสารผลงานที่ทำมาแสดงเพิ่มเติม ซึ่งบางแห่งก็มีผลงานอยู่แล้วแต่ไม่นำมาแสดง ดังนั้นเมื่อนำมาแสดงก็ให้ผ่านได้เลย

“คงต้องไปดูข้อเท็จจริงอีกครั้งว่า วิทยาลัยกลุ่มแรกที่เข้าประเมิน ซึ่งส่วนใหญ่จะมีความพร้อมทำไมถึงตก มีความเข้าใจอะไรคลาดเคลื่อนหรือไม่ เท่าที่ทราบมีหลักเกณฑ์ตัวหนึ่งที่บอกว่า เป็นยาขมของสถานศึกษาคือ 18 ตัวบ่งชี้ ที่ระบุว่าต้องได้คะแนนรวมเท่าใด และกำหนดไว้ด้วยว่า ห้ามมีตัวใดตก ซึ่งเรื่องของการศึกษาคงขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้ ทุกตัวต้องมีมาตรฐาน ดังนั้น จะมาบอกว่าคะแนนรวมผ่าน แต่มีแค่สองตัวไม่ได้ทำ แล้วจะให้ผ่านก็คงไม่ได้ หากมีการทำผลงานก็ให้นำมาแสดง” ผอ.สมศ. กล่าว

ที่มา: ข่าวสด

 

Comments are closed.