วันพุธ , 22 พฤษภาคม 2019
Breaking News

สัมมนา”การศึกษาจะตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมได้อย่างไร”

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี และภาคเอกชนกลุ่มอุตสาหกรรมของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง “การศึกษาจะตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมได้อย่างไร”

ในวันที่ 12 พ.ย.55 เวลา 12.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมรินลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษาฯ

เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและทิศทางของอุตสาหกรรมไทย เตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุภัฒ สงวนดีกุล ผู้อำนวยการอเมริกาใต้ กรมเจรจาการค้า กระทรวงพาณิชย์ วิทยากรบรรยายพิเศษ “การเข้าสู่ AEC”

ส่วนวิทยากรร่วมเสวนาในหัวข้อ “บุคลากรในความต้องการของภาคอุตสาหกรรม” ได้แก่ คุณกำจร คุณวพานิชกุล รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์


Comments are closed.