วันจันทร์ , 17 ธันวาคม 2018
Breaking News

สำนักงาน ก.พ.ขอเชิญผู้สนใจเรียนคอร์สภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา English Summer Course in UK 2016

OCSC_UK_Summer

สำนักงาน ก.พ.ขอเชิญผู้สนใจเรียนคอร์สภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา English Summer Course in UK 2016 โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ อายุตั้งแต่ 10 ปี จนถึงระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 มกราคม 2559

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้ สำนักงาน ก.พ. โทร. 02-547 1456 หรือ 02-547 1441 อีเมล์ anukoon@ocsc.go.th หรือ bousakorn.b@ocsc.go.th

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ:

พีอาร์ แอนด์ แอสโซซิเอส

คุณรัชนีย์ อุ่นจิตต์

โทร : 0 2651 8989 ต่อ 224

E-mail: ratchanee@prassociates.net

Comments are closed.