วันจันทร์ , 17 กุมภาพันธ์ 2020
Breaking News

สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ “ค่ายสานฝันสู่พยาบาลสภากาชาดไทย”

ค่ายสานฝันสู่พยาบาล

สโมสรนักศึกษาวิทยาลัย พยาบาลสภากาชาดไทย ได้กำหนดเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายสานฝันสู่พยาบาลสภากาชาดไทย ครั้ง ที่ ๑
ดังนี้
๑. วิธีการคัดเลือก
นักเรียนที่สนใจสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.trcn.ac.th โดยใช้ผลคะแนนจากแบบสอบถามในใบสมัครคัดเลือก
นักเรียนเข้าร่วมโครงการ ค่ายสานฝันสู่พยาบาลสภากาชาดไทย ครั้งที่ ๑ จำนวน ๘๐ คน

เปิดรับสมัคร วันจันทร์ที่ ๑๓ มกราคม – วันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

รายละเอียดเพิ่มเติม

ค่ายสานฝันสู่พยาบาลกาชาด.pdf

ที่มา http://www.facebook.com/SANFUNCAMP

Comments are closed.