วันศุกร์ , 29 พฤษภาคม 2020
Breaking News

อยากเรียนหมอมีเฮ ครม.อนุมัติงบกว่า 4 หมื่นล้านบาท ผลิตแพทย์เพิ่มปี 2556-2560

น.พ.ทศพร เสรีรักษ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ให้ดำเนินโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย พ.ศ.2556 – 2560 โดยอนุมัติงบประมาณ 41,394,180,000 บาท สำหรับการผลิตแพทย์เพิ่มให้กับสถาบันฝ่ายผลิตแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) และโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองจากแพทยสภาที่เข้าร่วมโครงการฯ

ประกอบด้วย 1.เงินอุดหนุนทั่วไป คิดอัตรา 300,000 บาท/คน/ปี เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการผลิต ทั้งในส่วนของการพัฒนาอาจารย์ การพัฒนานักศึกษา และอุดหนุนการผลิต ผูกพันต่อเนื่องจนนักศึกษารุ่นสุดท้ายสำเร็จการศึกษาในวงเงิน 16,270,200,000 บาท

2.งบลงทุนในวงเงิน 25,123,980,000 บาท แบ่งเป็นคณะแพทยศาสตร์เดิม อัตรา 2 ล้านบาท/คน คณะแพทยศาสตร์ใหม่ของบลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แห่งละประมาณ 750 – 2,164 ล้านบาท และ โรงพยาบาลที่เป็นศูนย์ฝึกของนักศึกษาแพทย์คิดอัตรา 1 ล้านบาท/คน.- สำนักข่าวไทย

Comments are closed.