วันเสาร์ , 4 เมษายน 2020
Breaking News

เคาะปี 56 จัดประกวดราคาซื้อแท็บเล็ต


คณะกรรมการมีมติให้จัดประกวดราคาแท็บเล็ตมอบสพฐ.จัดประมูล จำนวน 1.6ล้านเครื่อง มูลค่า6,00,000ล้านบาท

นาย พงษ์เทพ เทพกาญจนา รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบาย 1 คอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) ต่อ 1 นักเรียนได้พิจารณาขั้นตอนการจัดซื้อเครื่องแท็บเล็ตในปี 2556 ให้นักเรียนชั้นป.1 และม.1 รวมทั้งหมด 1.6 ล้านเครื่อง วงเงินประมาณ 6,000 ล้านบาท โดยจะจัดประกวดราคาจัดซื้อเครื่องแท็บเล็ตของทุกหน่วยงานรวมกัน เพื่อให้มีอำนาจในการต่อรองสูง สามารถจัดซื้อเครื่องแท็บเล็ตในราคาถูก โดยมอบอำนาจให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นผู้ดำเนินการจัดประมูลซื้อเครื่องแท็บเล็ตแทนใช้วิธีประกวดราคาผ่านระบบ อีอ็อกชัน แต่ให้หน่วยงานเจ้าของเงินเป็นผู้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างเอง

ทั้ง นี้ เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตแท็บเล็ตในประเทศไทย การจัดซื้อจัดจ้างเครื่องแท็บเล็ตป.1 และม.1 ปีนี้ จะแบ่งการจัดซื้อจัดจ้างออกเป็นทั้งหมด 5 โซน 10 สัญญา แยกเป็นป.1 จำนวน 5 โซน และม.1 จำนวน 5 โซน แต่ละโซนจะเฉลี่ยจำนวนเครื่องแท็บเล็ตเท่า ๆ กัน ระหว่าง 1.4-1.8 แสนเครื่อง และกำหนดให้ผู้เข้าประมูลสามารถทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างได้มากสุดไม่เกิน 2 สัญญา เพราะต้องการกระจายให้ผู้ผลิตแท็บเล็ตรายต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วมในนโยบายนี้ จะได้เป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมดังกล่าว

นาย ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( กพฐ.) กล่าวว่า การจัดซื้อเครื่องแท็บเล็ตครั้งแรกเมื่อปี 2555 รัฐบาลได้มอบให้กระทรวงไอซีที เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อเพราะเป็นการจัดซื้อระหว่างประเทศกับประเทศจีน แต่สำหรับปี 2556 นั้น เป็นการจัดซื้อแท็บเล็ตภายในประเทศ ขณะที่ สพฐ.เป็นหน่วยงานที่มีการจัดซื้อแท็บเล็ตจำนวนมากที่สุด เพราะฉะนั้นที่ประชุมจึงเห็นว่า ควรให้ สพฐ.เป็นผู้ดำเนินการจัดประกวดราคาลแทน

Comments are closed.