วันพฤหัส , 20 กุมภาพันธ์ 2020
Breaking News

เชิญน้องๆ ม.4 – ม.6 เข้าค่าย BBA CAMP III คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ภาคอินเตอร์(BBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

BBA
ปีนี้ทางBBA เราจัดค่ายแนะนำหลักสูตรเป็นปีที่3 โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้น้องๆระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4-6) ที่กำลังมองหาที่เรียนต่อในระดับปริญญาตรีได้มีโอกาสทดลองสัมผัส วิถีชีวิตของเด็ก BBA Chula เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกสถานที่เรียน
” เรียนอะไรบ้าง? จบไปทำอะไร?
สังคมเป็นแบบไหน? “

รายละเอียดcamp


– รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ถึง 4 ก.ย. 57
– ไม่มีค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ
– ค่ายแบบเช้า-เย็นกลับ
– ค่ายจริง 17-19 ต.ค. 57
– สงวนสิทธิ์สำหรับน้องม.4-6 เท่านั้น

รายละเอียดการสมัคร

www.facebook.com/BbaChulaCamp

Comments are closed.