วันจันทร์ , 17 มิถุนายน 2019
Breaking News

เชิญร่วมงานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2556

สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต จัดงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2556 RSU Research Conference 2013

ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2556 เวลา 08.00-15.30 น. ณ ห้อง Auditoriumชั้น 2  อาคาร Digital Multimedia Complex(ตึก 15)  มหาวิทยาลัยรังสิต

เพื่อเป็นเวทีวิชาการในการเผยแพร่ผลงานวิชาการในกลุ่มสาขาต่างๆ การพัฒนาการเรียนการสอน และวิจัยสถาบันในวงกว้างระดับประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อาทิตย์  อุไรรัตน์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธาน

ภายในงานมีการเสวนาพิเศษหัวข้อ “การศึกษาคือนวัตกรรม” การนำเสนอผลงานวิจัย จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา และพิธีมอบประกาศนียบัตร/รางวัล แก่ผู้นำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น

ทั้งนี้ ขอเชิญนักวิชาการและนักวิจัยจัดส่งผลงานวิจัยในรูปแบบนิพนธ์ต้นฉบับ (manuscript) เพื่อเผยแพร่ลงในเอกสารประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2556

ซึ่งผลงานวิจัยที่จะจัดส่งเป็นผลงานที่ไม่เคยเผยแพร่มาก่อน และเป็นผลงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาหรือกลุ่มสาขาวิชาดังต่อไปนี้

1. แพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์กายภาพ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

3. สถาปัตยกรรมและการออกแบบ

4. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

5. วิจัยพัฒนาการเรียนการสอน

6. วิจัยสถาบัน

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัย

มหาวิทยาลัยรังสิต โทร.0-2791-5686 -91

E-mail : rsuconference@rsu.ac.th หรือ www.rsucon.org

Comments are closed.