วันศุกร์ , 7 สิงหาคม 2020
Breaking News

เตือนรั้วอุดมฯ ระวังการเพิ่มบุคลากร

หวั่นกระทบภาพรวมประเทศ จี้ผลิตบัณฑิตขาดแคลน-ถ่ายโอนกำลังคน

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รมว.ศึกษาธิการ กล่าวในที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ตอนหนึ่งว่า รัฐบาลขอฝากมหาวิทยาลัยต่างๆผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของประเทศ โดยเฉพาะสาขาขาดแคลนตามที่หน่วยงานต่างๆมีตัวเลขการขาดแคลนอยู่ โดยมหาวิทยาลัยไม่จำเป็นต้องผลิตบัณฑิตตามจำนวนที่เคยผลิต หากสาขาใดมีผู้เรียนลดน้อยลง บุคลากรต่างๆก็อาจมีการโอนย้ายไปสอนที่มหาวิทยาลัยอื่นได้ สำหรับการวิจัยนั้น ขอให้มหาวิทยาลัยเน้นการวิจัยที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคเกษตร อุตสาหกรรม ที่เห็นผลในทันที รัฐบาลจะได้มีเหตุผลที่ดีจะสนับสนุนงบฯวิจัย ส่วนเรื่องอัตรากำลังคนของมหาวิทยาลัยนั้น ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาการเพิ่มกำลังคนอย่างรอบคอบ โดยไม่ทำให้กระทบภาพรวมของอัตรากำลังคนของทั้งประเทศ แม้ว่ามหาวิทยาลัยจะจ้างโดยใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเอง ทั้งนี้ขอให้มหาวิทยาลัยดูอัตรากำลังคนที่มีอยู่โดยใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ สูงสุด หรือเคลื่อนย้ายบุคลากรระหว่างมหาวิทยาลัยด้วยกันเอง แต่กรณีมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ ไม่ควรดึงกำลังคนที่สร้างจากมหาวิทยาลัยขนาดเล็ก เพื่อให้มหาวิทยาลัยขนาดเล็กมีโอกาสสร้างความเข้มแข็งให้กับตนเองได้

ด้าน ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะประธาน ทปอ. กล่าวว่า ทปอ.หารือกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เสนอให้ผู้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยคนละไม่เกิน 2 แห่งนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจำกัดจำนวนอาจทำให้มหาวิทยาลัยเล็กได้รับ ผลกระทบ ทปอ. จึงขอให้ รมว.ศึกษาธิการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอให้นายสภามหาวิทยาลัยคนละไม่เกิน 3 แห่ง และกรรมการมหาวิทยาลัย 5 แห่ง ซึ่ง รมว.ศึกษาธิการก็รับที่จะนำไปหารือเพื่อกำหนดจำนวนที่เหมาะสมกับทุกฝ่ายต่อ ไป.

 

 

ที่มา ไทยรัฐ

Comments are closed.