วันศุกร์ , 7 สิงหาคม 2020
Breaking News

เปิดทางทำข้อสอบ 9 ชุด แทนเรียนป.บัณฑิต 1 ปี

“ชาญวิทย์” ระบุคุรุสภาเตรียมเปิดให้ครูเอกชนสอบข้อสอบ 9 ชุด แทนการเรียน ป.บัณฑิต 1 ปีเพื่อขอตั๋วครูในปีหน้า

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) เพื่อให้ครูโรงเรียนเอกชนที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจำนวน 19,000 คน สามารถเข้าเรียนในหลักสูตรเพื่อสามารถรับใบอนุญาตดังกล่าวได้ แต่ติดปัญหาว่าเอกสารการสมัครไม่ครบ อาทิ สัญญาจ้าง, สำเนาหนังสือขอผ่อนการเป็นครูจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เป็นต้น

นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าว่า ขณะนี้คุรุสภาได้ผ่อนผันลดขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารแล้ว โดยจะให้ สช.เป็นผู้ตรวจสอบ และส่งรายชื่อผู้เรียนในมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการให้คุรุสภารับทราบภาย หลังต่อไป

เบื้องต้นมีนักศึกษาที่ตรวจสอบเอกสารผ่านแล้วจำนวนกว่า 3,000 คน ทั้งนี้ ได้พบข้อจำกัดว่ามหาวิทยาลัยผู้ผลิตไม่เพียงพอโดยเฉพาะในส่วนภูมิภาค ทำให้ครูเอกชนต้องเดินทางไกลเพื่อไปเรียนในสถาบันที่เปิดสอน

อย่าง ไรก็ตาม คุรุสภาก็มีแนวทางจะให้ครูเอกชนที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมาสอบข้อ สอบ 9 ชุด แทนการเรียนหลักสูตรดังกล่าว 1 ปีเพื่อรับใบอนุญาต อาทิ ข้อสอบวิชาชีพครู, ข้อสอบจิตวิทยา เป็นต้น เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และเวลาที่ต้องมาเรียน รายละเอียดจะประกาศให้ทราบต่อไป

Comments are closed.