วันจันทร์ , 17 ธันวาคม 2018
Breaking News

เปิดรับสมัครทุนระดับปริญญาตรี รัฐบาลญี่ปุ่น

jp

สถานทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจ ชิงทุนรัฐบาลญี่ปุ่นระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
เพือเป็นการส่งเสริมในด้านการศึกษา ศิลป วัฒนธรรม ระหว่างประเทศ และเพิ่มความสัมพันธุ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นให้แน่นแฟ้นมากขึ้น
คุณสมบัติผู้สมัคร
สัญชาติไทย มีอายุ 17 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 21 ปี
สำเร็จหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปลาย (จบการศึกษาในเดือนมีนาคมของปีที่เริ่มรับทุน)
คะแนนเฉลี่ย GPAไม่ต่ำกว่า 3.80

ระยะเวลาการให้ทุน
ระยะเวลาให้ทุนรวม 5 ปี ซึ่งรวมการเรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นระยะเวลา 1 ปีด้วย
และเป็นระยะเวลา 7 ปีสำหรับ สาขา แพทย์ศาสตร์ ทันตแพทย์ศาสตร์ สัตวแพทย์ศาสตร์

ผู้ที่ได้รับทุนจะได้ ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นชั้นประหยัด ฟรีค่าการศึกษา
ค่าเดินทางกลับประเทศหลังศึกษาจบ

ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบใบสมัคร ที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย หรือ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่
ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน ถึง 6 มิถุนายน พ.ศ. 2557 (ระหว่างวันจันทร์-ศุกร์) เวลา 13.30-16.30 น.

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ส่งใบสมัครได้ที่

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย
เลขที่ 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี กรุงเทพฯ 10330
Tel 02-2078504 หรือ 02-6963004

หรือ

สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ อาคารแอร์พอร์ตบิซิเนส พาร์ก
เลขที่ 90 ถ. มหิดล ต. หายยา อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50100 Tel: 053-203367

Comments are closed.