วันอาทิตย์ , 17 มกราคม 2021
Breaking News

[เปิดรับสมัครแล้ว !!!] โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT #FIBO #KMUTT

ประกาศรับสมัคร !!

โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT ปีการศึกษา 2560
ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัต โนมัติ
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี

เปิดรับสมัคร ตั้งเเต่วันนี้ ถึง วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2560

http://admission.kmutt.ac.th/announce/bachelor/gatpat-fibo

Open House On Air สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัต โนมัติ ฟีโบ้ มจธ.

https://www.youtube.com/watch?v=xzCTctYiqRY&feature=youtu.be

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
พี่เกด
02-470-9716

Comments are closed.