วันพุธ , 21 ตุลาคม 2020
Breaking News

เปิดสอบคัดเลือกทุนธนาคารแห่งประเทศไทย สำหรับ ป.ตรี ปี 2 – 4 2557

tpt

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะให้ทุนการศึกษาประเภททุนนักศึกษาที่กำลังศึกษา
ปริญญาตรีปี 2 – ปี 4 ในประเทศไทย ประจาปี 2557 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุน
จำนวน 10 ทุน ดังต่อไปนี้

ทุนที่รับสมัคร
ทุนสำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2 – ปี 4 ตามสถานศึกษาที่ ธปท. กำหนดใน
ประเทศไทย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเงิน บัญชี สถิติ คณิตศาสตร์ และ
กฎหมาย รวมทั้งสิ้น จำนวน 10 ทุน

เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2 – ปี 4 ที่เหลือระยะเวลาการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา ณ สถานศึกษาที่ ธปท.กำหนด ดังนี้
– จุฬาลงกรณ์ ธรรมศาสตร์ มหิดล เกษตรศาสตร์
ใน 8 สาขาวิชา ได้แก่ คอมพิวเตอร์ / วิศวกรรมศาสตร์ / เศรษฐศาสตร์ / การเงิน /
บัญชี / สถิติ / คณิตศาสตร์ / กฎหมาย
– เทคโนฯพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เทคโนฯพระจอมเกล้าธนบุรี
เทคโนฯพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในสาขา 2 วิชา ได้แก่ คอมพิวเตอร์ / วิศวกรรมศาสตร์

การสมัครสอบ
สมัครผ่านทางมหาวิทยาลัย ที่ ธปท.กำหนด ปิดรับสมัครวันที่ 15 กันยายน 2557

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ กำหนดการ และสถานที่สอบสัมภาษณ์ ทางเวบไซท์ ของ ธปท.ที่ http://www.bot.or.th หัวข้อสมัครงาน ฝึกงานและทุน  ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม

Comments are closed.