วันศุกร์ , 7 สิงหาคม 2020
Breaking News

สพฐ.สั่งสำรวจร.ร.เลื่อนเปิด-ปิดเทอม

สพฐ.สั่งสำรวจร.ร.เลื่อนเปิด-ปิดเทอม ศึกษาผลกระทบรอบด้าน-ชี้ขยับได้ 2 สัปดาห์

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิด เผยความคืบหน้าการเลื่อนเปิด-ปิดภาคเรียน ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างเดือนพ.ค.-ก.ย. และระหว่างเดือน พ.ย.-มี.ค. เพื่อให้สอดรับกับการฝึกสอนของนิสิต นักศึกษา คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ที่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษากลุ่มที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ซึ่งมีมติเลื่อนเปิด-ปิดภาคเรียนตามปฏิทินคือ 15 ส.ค.-15 ธ.ค. และ 15 ม.ค.-15 พ.ค. ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ว่าได้หยิบยกประเด็นดังกล่าวขึ้นมาหารือกับกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในการประชุมมอบนโยบายการ รับนักเรียนประจำปี 2556 ในโรงเรียนที่มีอัตราการ แข่งขันสูง

โดยชี้แจงให้ทราบว่า นายศิริชัย กาญจนวาสี คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้าพบนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อขอให้โรงเรียนของสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขยับ เปิด-ปิดภาคเรียนให้สอดคล้องกับการเปิด-ปิดเทอมของนักศึกษา เนื่องจากไม่ต้องการให้นักศึกษาได้รับผลกระทบคือ ฝึกสอนไม่ครบ 1 ปี ส่งผลให้จบการศึกษาช้ากว่ากำหนด โดยตนชี้แจงให้ รมว.ศึกษาธิการทราบแล้วว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำเป็นต้องรับฟังความคิดจากผู้มีส่วนได้-เสียก่อน ว่ากระทบต่อวิถีชีวิตหรือไม่ และหากจะขยับเปิดเรียน ก็ขยับได้ประมาณ 2 สัปดาห์เท่านั้น

“เมื่อถามความคิดเห็นทิศทางปรับเลื่อนการเปิดเทอม ผู้บริหารส่วนใหญ่ ยังไม่มีเสียงสนับสนุนให้เลื่อนเปิดเทอมออกไป แต่ผมจะมอบสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.สำรวจอย่างเป็นระบบอีกครั้งหนึ่ง เพราะการหารือในครั้งนี้เป็นแค่วาระปลีกย่อยไม่ได้เป็นวาระหลัก จึงไม่ถือว่าเป็นคำตอบที่เป็นความต้องการของกลุ่มประชากรที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และผู้บริหาร โดยกำชับว่าจะต้องแล้วเสร็จภายใน เดือนพ.ย.นี้ เพื่อเสนอรมว.ศธ.พิจารณาต่อไป” เลขาธิการ กพฐ.กล่าว

ที่มา: ข่าวสด

 

 

Comments are closed.