วันศุกร์ , 7 สิงหาคม 2020
Breaking News

“2 วัน ฉันจะเป็นวิศวกร”

 

เพราะ Admission ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของชีวิต เส้นทางสู่การเป็นวิศวกรยังรออยู่ข้างหน้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการการเตรียมความพร้อมให้กับผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อคณะวิศวกรรม ศาสตร์ โดยจะมีกิจกรรมด้านวิชาการที่เป็นการเรียนการสอนแบบเชิงสร้างสรรค์ พร้อมกับการทำกิจกรรมที่จะสร้างแรงบันดาลใจ และความสนุกสนาน อีกทั้งยังได้สัมผัสประสบการณ์จริงในการเรียนและชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย จากรุ่นพี่ในสาขาต่างๆ

พบกัน 28-29 พฤษภาคม 2555 ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม

กับกิจกรรมโดนใจ วิศวกรเรียนไม่ยาก และ ตะลุยด่านวิศวกรรม

สนใจสมัคร On Line คลิกเลย
http://202.44.68.211/spu_seminar/index.php?option=com_smartformer&formid=33

สอบถามเพิ่มเติม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
คุณธันยนันท์ วงษ์สนธิ์ หรือ อาจารย์ เอกพล เตี้ยชั้ว
โทร 0 2579 1111 ต่อ 2168, 1202

Comments are closed.