วันอังคาร , 26 พฤษภาคม 2020
Breaking News

“เสริมศักดิ์” มอบ สพฐ.ควบรวมรร.ขนาดเล็ก

“เสริมศักดิ์” มอบ สพฐ.ควบรวมรร.ขนาดเล็กแล้วให้ อบต.หนุนงบรถรับส่งนักเรียน

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน (สพฐ.) ว่า มอบให้ สพฐ.แก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศกว่า 14,000 โรงที่มีนักเรียนน้อยกว่า 120  คน โดยเห็นว่าน่าจะควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กในตำบลเดียวกัน แล้วนำรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในตำบลหาดคัมภีร์ อำเภอปากชม จังหวัดเลย ที่เรียกว่า “แก่นจันทร์โมเดล “ มาประยุกต์ใช้  ซึ่งใช้วิธีจับกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ใกล้เคียงกัน ยุบรวมนักเรียนชั้นเดียวกันมาไว้เรียนร่วมกัน จึงไม่จำเป็นต้องจ้างครูเพิ่ม วิธีนี้อาจทำให้นักเรียนต้องถูกหมุนไปเรียนยังโรงเรียนที่ไกลบ้านมากขึ้น

   ดัง นั้น จะต้องจัดรถรับส่งนักเรียนทุกคน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทาง นอกจากนี้ จะขอให้องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ช่วยสนับสนุนงบประมาณเพื่อนำมาเติมน้ำมันรถว่าจ้างคนขับรถ สัปดาห์นี้ตนจะไปคุยกับทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้ช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก หากยังปล่อยให้ยืดเยื้อต่อไป จะทำให้นักเรียนในชนบทจำนวนมากเสียโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ส่วนโรงเรียนที่จำเป็นต้องยุบไป จะนำสถานที่มาปรับปรุงใช้ประโยชน์อื่นๆ เช่น เป็นศูนย์เด็กเล็ก หรือศูนย์แสดงสินค้าโอท็อป.-สำนักข่าวไทย

Comments are closed.