วันเสาร์ , 21 กันยายน 2019
Breaking News

“เสริมศักดิ์” เดินหน้ายุบ รร.ขนาดเล็ก จัดรถรับ-ส่งเด็กบ้านไกล

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน (สพฐ.) ว่าขณะนี้โรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีจำนวนนักเรียนต่ำกว่า 120 คนในสังกัด สพฐ.มีจำนวน 14,000 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นปัญหาครูไม่ครบชั้นเรียน ขาดทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนแต่ละชั้นเรียนมีจำนวนน้อย ครูสอนไม่เต็มเวลาและไม่เต็มความสามารถ เพราะมีภารกิจอื่นที่นอกเหนือจากการสอน นอกจากนี้ยังพบว่าหลักสูตร และแผนการเรียนการสอนไม่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ด้วย

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า เพื่อแก้ปัญหาได้ครูครบชั้นเรียน และให้เด็กได้เรียนอย่างมีคุณภาพ จึงได้มอบให้ สพฐ.ไปเร่งดำเนินการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ให้มาเรียนร่วมกันกับโรงเรียนขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้บ้าน โดยทาง สพฐ.จะมีรถรับส่งนักเรียนทั้งไปและกลับ ซึ่งคิดว่าจะต้องเร่งดำเนินการตั้งแต่ปีนี้ โดยให้นำร่องในโรงเรียนที่มีความพร้อมก่อน และทยอยยุบรวมจนครบทุกแห่งทั่วประเทศ

“ผมคิดว่าประชาชนต้องเข้าใจ เพราะเป็นประโยชน์แก่ลูกหลาน เราจะไม่ปล่อยให้ลูกหลานท่านเดินตากแดด จะมีรถรับส่งทั้งไปโรงเรียนและเดินทางกลับ โดยเบื้องต้นจะขอความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)ให้เข้ามาช่วย และปีต่อๆ ไปก็จะของบประมาณมาซื้อรถรับส่งนักเรียน”

นายเสริมศักดิ์ กล่าวและว่า นอกจากนี้อยากให้ศูนย์ศึกษาอาเซียนของ สพฐ.ที่มีอยู่ เน้นเรื่องการเรียนรู้ 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน คือ ประชาคมการเมืองความมั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจ และประชาคมสังคมวัฒนธรรม และให้มีการแลกเปลี่ยนครูเข้ามาสอนภาษาด้วย

 

ที่มา สยามรัฐ

Comments are closed.