วันศุกร์ , 29 พฤษภาคม 2020
Breaking News

แคปแพล่นองค์กรการศึกษาชั้นนำรุกตลาดเมืองไทย

Kaplann 01

(จากซ้าย) คุณเอกพงษ์ ณ ระนอง ผู้อำนวยการ แคปแพล่น อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย), มร. โทนี่ ฟรอกแก็ทท์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ แคปแพล่น อินเตอร์เนชั่นแนล อิงลิช, คุณนิธิวัฏ ชัยชนะศิริ นายกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เลอร์นนิ่ง เคิร์ฟ จำกัด, มร.ทอม แมคคลิน ผู้อำนวยการฝ่ายขายตรง แคปแพล่น อินเตอร์เนชั่นแนล

กรุงเทพฯ 25กุมภาพันธ์ 2558 –แคปแพล่นผู้ให้บริการด้านการศึกษาชั้นนำระดับโลกซึ่งก่อตั้งมานานกว่า 75 ปีมีโรงเรียนภาษากว่า 44 แห่งใน 7 ประเทศ และรับนักเรียนจากทั่วโลกมากกว่า 75,000 คนต่อปี ได้ขยายธุรกิจสู่ประเทศไทยเพื่อเป็นการรองรับความต้องการในด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยได้เปิดสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ แคปแพล่น อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เพื่อเป็นศูนย์กลางการประสานงานกับเครือข่ายตัวแทนเกือบ 100 แห่งในประเทศไทย และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและการให้บริการซึ่งจะสร้างความสะดวกสบายให้แก่นักเรียนไทย เมื่อต้องการสมัครเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ

นายเอกพงษ์ ณ ระนอง ผู้อำนวยการ แคปแพล่น อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) กล่าวว่า “การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปีนี้จะเพิ่มทั้งโอกาส และการแข่งขันที่ดุเดือดยิ่งขึ้นในตลาดไทย แคปแพล่นจึงตัดสินใจลงทุนทั้งในด้านบุคลากรสถานที่และหลักสูตรในประเทศไทย เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าถึงการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษในต่างประเทศที่ดีที่สุดของโลก ซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการประสบความสำเร็จทั้งในการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ตลอดจนการทำงานในสายอาชีพ โดยการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะก่อให้เกิดการลงทุนและการเคลื่อนย้ายแรงงานจำนวนมากทั่วทั้งภูมิภาคนี้ ดังนั้น นักเรียนนักศึกษา รวมถึงคนทำงานในประเทศไทยจึงจำเป็นต้องปลูกฝังทักษะภาษาอังกฤษของตนเองให้ดีเยี่ยม เพื่อสร้างความได้เปรียบในตลาดงานระดับภูมิภาคที่กำลังจะเกิดขึ้นทั่วอาเซียน”

นายนิธิวัฎ ชัยชนะศิริ นายกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ กล่าวว่า “ธุรกิจการศึกษาในต่างประเทศกำลังเติบโตและจะโตขึ้นอีกในปี 2558 สมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติในฐานะตัวแทนด้านธุรกิจการศึกษาในต่างประเทศ เป็นพันธมิตรกับแคปแพล่นมาช้านาน โดยสมาคมฯ มีวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและยกระดับมาตรฐานการศึกษา เพื่อสร้างประโยชน์แก่ผู้เรียนโดยตรงและแก่ธุรกิจนี้โดยรวม ซึ่งแคปแพล่นถือเป็นพันธมิตรชั้นเยี่ยมของสมาคมฯ ที่ช่วยพัฒนามาตรฐานการเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศให้มีคุณภาพสูงสุดในฐานะตัวแทนผู้ดำเนินงานด้านการศึกษานานาชาติ ทำให้ผมรู้จักและได้ร่วมงานกับแคปแพล่นนับตั้งแต่เริ่มก้าวเข้าสู่สายงานนี้ และได้เห็นถึงการเติบโตและการขยายสาขาของโรงเรียนภาษาแคปแพล่นอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด ตลอดจนมีความชื่นชมในคุณภาพและประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับจากหลักสูตรของสถาบันแคปแพล่นเป็นอย่างมาก ทำให้ผมมั่นใจว่าสมาชิกตัวแทนของสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติจะสามารถประสานความร่วมมือกับแคปแพล่นได้เป็นอย่างดี”

แคปแพล่น อินเตอร์เนชันแนล มีโรงเรียนภาษากระจายอยู่ทั่วโลก และนำเสนอหลักสูตรภาษาอังกฤษในต่างประเทศที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้เรียนซึ่งนอกจากจะช่วยพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษแล้ว แคปแพล่นยังให้บริการด้านอื่นๆ ทั้งการจัดหาที่พัก การให้คำแนะนำและข้อมูลเพื่อเตรียมตัวก่อนออกเดินทาง และการปรับตัวให้เข้ากับสภาพความเป็นอยู่ของประเทศจุดหมายปลายทาง แคปแพล่นยังเป็นที่ยอมรับในด้านการเตรียมตัวของนักเรียนก่อนก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และออสเตรเลีย รวมถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับข้อสอบเฉพาะทางหรือการศึกษาระดับสูง (เช่น การสอบ TOEFL,GMAT, GRE ฯลฯ)และด้วยการเรียนในแบบนานาชาติ นักเรียนของแคปแพล่นจึงมีโอกาสได้พบเพื่อนใหม่จากหลากหลายเชื้อชาติและได้เรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆ ไปพร้อมๆกับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมชาติ เมื่อสำเร็จหลักสูตร นักเรียนจึงมีความมั่นใจและมีมุมมองที่กว้างขึ้น ส่งผลให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในต่างประเทศ

แคปแพล่นสถาบันที่นักเรียนและคนทำงานต่างให้การยอมรับว่าเป็น “สถาบันสอนภาษาอังกฤษในต่างประเทศที่น่าเชื่อถือมากที่สุด” โดยนักเรียนมากกว่า 9 ใน 10 คนจะแนะนำให้เพื่อนมาเรียนต่อโดยแคปแพล่นจัดงานเลี้ยงฉลองความสำเร็จและการเติบโตของสถาบันณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 นี้

นายเอกพงษ์ ณ ระนอง กล่าวทิ้งท้ายว่านักเรียนไทยจำเป็นต้องเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาอังกฤษตั้งแต่วันนี้เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและคว้าโอกาสสู่ความความสำเร็จทั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และในระดับโลก

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.kaplaninternational.com

###

เกี่ยวกับ แคปแพล่น อินเตอร์เนชันแนล
แคปแพล่น อินเตอร์เนชันแนล ภายใต้การบริหารงานของ Kaplan Inc.คือผู้ให้บริการด้านการศึกษาและส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานชั้นนำระดับโลกซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจาก British Council ประเทศสหราชอาณาจักร ACCET ประเทศสหรัฐอเมริกา NEAS ประเทศออสเตรเลีย NZQA ประเทศนิวซีแลนด์ ACELS ประเทศไอร์แลนด์ และ CAPLS ประเทศแคนาดา

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.kaplaninternational.com

 

Kaplan 03 re

Comments are closed.