วันจันทร์ , 17 ธันวาคม 2018
Breaking News

โครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยฯ ชิงทุน ขยายเวลารับสมัคร ถึง 31 ตุลาคมนี้

โครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย ขยายเวลาปิดรับสมัคร ถึง 31 ตุลาคมนี้

โครงการทูตความดีแห่งประเทศไทยปี 2 (D Ambassador Season II) ภายใต้แนวคิด Imagine Thailand ขยายเวลาปิดรับสมัครไปเป็นวันที่ 31 ตุลาคม 2554 นี้ เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา อายุ 15-25 ปี ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษาทั่วประเทศ ได้เข้าร่วมขบวนการก่อการดีกันได้อย่างทั่วถึงถือเป็นเวทีความดีที่เชื่อมั่นในศักยภาพของเยาวชนไทยจากทั่วโลก ในการที่จะเป็นเยาวชนต้นแบบที่เป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยทั้งประเทศได้

โครงการในปีนี้ได้เปิดกว้างไปสู่เยาวชนไทยในต่างประเทศทั่วโลก โดยจะเปิดรับเยาวชนทั้งที่อยู่ในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา อายุระหว่าง 15-25 ปี ร่วมส่ง VDO Clip ความยาวไม่เกิน 3 นาที ในหัวข้อ “ทำไมต้องเลือกคุณเข้ามาแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน” หมดเขตส่งผลงานภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2554 อัพโหลดคลิปในเว็บไซต์ www.do-d-club.com หรือเขียนบอกเล่าความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ส่งพร้อมรูปถ่ายทางไปรษณีย์ ณ สำนักงานทูตความดีแห่งประเทศไทย บริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่น จำกัด ชั้น 22 อาคารอัมรินทร์ พลาซ่า เลขที่ 496-502 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กทม 10330 หมายเลขโทรศัพท์ 02 6102364 โดยสามารถส่งผลงานแบบเดี่ยวหรือทีมก็ได้

ผู้ชนะเลิศทูตความดีแห่งประเทศไทย จะได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 100,000 บาท คอร์สเรียนภาษาจีนที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน 1 เดือน ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมที่พัก โดยการสนับสนุนของสถานีโทรทัศน์ไทย-จีน TCCTV รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 จะได้รับถ้วยรางวัล พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 50,000 บาท และ 30,000 บาทตามลำดับ ถ้วยรางวัลชมเชย 5 รางวัล พร้อมทุนการศึกษารางวัลละ 10,000 บาท และโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทุกสถาบัน
บริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด

สิทธิ วัฒนายากร โทรศัพท์ 0-2610-2384

เสาวลักษณ์ ทรัพย์คงอยู่ โทรศัพท์ 0-2610-2344

Comments are closed.