วันจันทร์ , 17 มิถุนายน 2019
Breaking News

โครงการรับตรง ม.บูรพา 56

โครงการทับทิมสยาม คณะศึกษาศาสตร์
รับสมัคร 17-28 กันยายน 2555

โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”
รับสมัคร 30 กันยายน – 3 ตุลาคม  2555
โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
รับสมัคร 30 กันยายน – 3 ตุลาคม  2555
โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ
รับสมัคร 30 กันยายน – 3 ตุลาคม  2555
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น (รอบ 1) วิทยาเขตจันทบุรี
รับสมัคร 30 กันยายน – 3 ตุลาคม  2555
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ด้วยวิธีการแบบรับตรง (Direct Admissions) รอบที่ 1
รับสมัคร 18 สิงหาคม – 15 พฤษจิกายน  2555
โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางศิลปกรรม (โครงการช้างเผือก)
รับสมัคร 30 กันยายน – 3 ตุลาคม  2555

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2556
รับสมัคร 1 สิงหาคม – 21 กันยายน  2555
รับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด ปีการศึกษา 2556
รับสมัครครั้งที่ 1 : 9-29 พฤษจิกายน  2555
รับสมัครครั้งที่ 2 : 11 กุมพาพันธ์- 7 มีนาคม  2556
รับตรงทั่วประเทศ ปีการศึกษา 2556
รับสมัครครั้งที่ 1 : 9-29 พฤษจิกายน  2555
รับสมัครครั้งที่ 2 : 11 กุมพาพันธ์- 7 มีนาคม  2556

สมัครออนไลน์ได้ที่ : http://e-admission.buu.ac.th/

สามารถ Download รายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับ
ที่มา:    http://regservice.buu.ac.th/

เอกสารประกอบข่าว :

Comments are closed.