วันศุกร์ , 22 กุมภาพันธ์ 2019
Breaking News

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับนักเรียนเตรียมทหาร 2556

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับนักเรียนเตรียมทหาร หลักสูตร: นักเรียนเตรียมทหาร(ตำรวจ) นตท.(เหล่าตำรวจ)

กำหนดการ
ประกาศรับสมัครวันศุกร์ที่ 25 ม.ค.2556
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเริ่มตั้งแต่: วันจันทร์ที่ 4 ก.พ.2556
สิ้นสุด:     วันศุกร์ที่ 15 มี.ค.2556
สอบรอบแรก (ข้อเขียน) วันจันทร์ที่ 8 เม.ย.2556
สถานที่: มหาวิทยาลัยรามคำแหง1 (หัวหมาก),
มหาวิทยาลัยรามคำแหง2 (บางนา)
ข้อเน้นย้ำ** หลักฐานที่ต้องนำไปแสดงในวันสอบข้อเขียน มีดังนี้
1.บัตรประจำตัวสอบ (ผู้สมัครทุกคน)
2. บัตรประชาชน (ผู้สมัครทุกคน)
ประกาศผลสอบ รอบแรก
อินเทอร์เน็ต: วันพุธที่ 10 เม.ย.2556
เว็บไซต์: www.rpca-admission.com  www.rpca.ac.th
รายงานตัวด้วยตนเอง รอบแรก วันศุกร์ที่ 12 เม.ย.2556เวลา 08.30 น.-10.00 น.
ณ โรงเรียนนายเรืออากาศ, กทม.
ตรวจร่างกาย[ตรวจ LAB] วันอังคารที่ 7 พ.ค.2556
[ตรวจ โรค] วันพุธที่ 8 พ.ค.2556 สถานที่: โรงพยาบาลตำรวจ, กทม.
สอบพลศึกษา  วันพฤหัสบดีที่ 9 ถึงวันศุกร์ที่ 10  เดือน เม.ย.2556 สถานที่: ลานศรียานนท์ รร.นายร้อยตำรวจ,นครปฐม
ติดตามสอบถามเพิ่มเติมได้ที่: ฝ่ายสรรหาและคัดเลือก โรงเรียนนายร้อยตำรวจ โทร.๐๓๔-๓๑๒-๐๐๙ ต่อ ๑๒๖
อีเมล์: admission@rpca.ac.th
ในวันและเวลาราชการ: ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ยกเว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์
ที่มา : http://enn.co.th

Comments are closed.