วันศุกร์ , 22 กุมภาพันธ์ 2019
Breaking News

ไม่จบ! บดินทร์36 ร้อง สพฐ.จัดเรียนปกติ (อีกรอบ)

กลุ่มผู้ปกครองเด็กบดินทรเดชาฯ ภาคบ่ายบุก ศธ.อีกรอบ! เรียกร้องให้ลูกได้เรียนเวลาปกติ และเรียนในแผนศิลป์ภาษา-ศิลป์คำนวณ “ชินภัทร” จี้รร.เร่งจัดการ พร้อมจัดบุคลากรเพิ่มเติมให้ ย้ำหากเด็กต้องการย้ายห้องเรียนในอนาคตทำได้ แต่ต้องเป็นตามเกณฑ์ที่กำหนด

ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เมื่อวันที่ 10 ต.ค.55 ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากลุ่มผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.4 ภาคบ่าย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์) ประมาณ 15 คน เดินทางมาเพื่อเรียกร้องให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เยียวยานักเรียน ม.4 ภาคบ่ายทั้ง 36 คนได้เข้าเรียนในเวลาเรียนปกติ และเรียนในแผนการเรียนศิลป์คำนวณและศิลป์ภาษา ตามความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครอง โดยมีนายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) พร้อมด้วย นายอุดม พรมพันธ์ใจ ผอ.สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย (สมป.) นายสัจจา ศรีเจริญ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 2 และนายรื่น หมื่นโกตะ รอง ผอ.โรงเรียนบดินทรเดชาฯ ในฐานะรักษาการ ผอ.ร่วมชี้แจง

โดย นายชินภัทร กล่าวว่า ได้ข้อสรุปจากการหารือร่วมกับผู้ปกครองใน 2 ประเด็น คือ 1.ได้มอบหมายให้โรงเรียน ไปจัดหาห้องเรียนที่มีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะ รวมถึงบุคลากรมาทำหน้าที่สอนหนังสือให้นักเรียนในเวลาเรียนปกติ เพื่อแก้ไขปัญหากรณีที่เด็กในภาคบ่ายต้องเรียนช้าและกลับช้ากว่านักเรียนภาค ปกติคนอื่นๆ ซึ่งทางรักษาการ ผอ.โรงเรียนได้รับเรื่องไปดำเนินการ ส่วนของบุคลากรหากไม่เพียงพอก็ให้ทางโรงเรียนทำเรื่องเสนอมายัง สพฐ.เพื่อจัดสรรบุคลากรลงไปให้

และ 2.ให้ไปทำแผนการเรียนโดยแบ่งเด็กนักเรียนภาคบ่ายทั้ง 36 คนออกเป็น 2 กลุ่มเพื่อเรียนในแผนศิลป์คำนวณและศิลป์ภาษา ตามความต้องการของผู้เรียนและผู้ปกครอง ส่วนวิชาใดที่เป็นวิชาพื้นฐานก็ให้มาเรียนร่วมกัน และในอนาคตหากนักเรียนคนใดต้องการย้ายห้องเรียนก็สามารถยื่นคำร้องแก่ทาง โรงเรียนได้ โดยมีเงื่อนไขว่าผลการเรียนของนักเรียนคนนั้นจะต้องไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยใน ห้องเรียนนั้นๆ

“ผู้ปกครองพอใจกับข้อสรุปดังกล่าว แต่ได้ขอให้มีหนังสือคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อจะได้รู้สึกอุ่นใจ ซึ่งผมได้ชี้แจงว่าที่ผ่านมา สพฐ.ไม่เคยออกคำสั่งกับโรงเรียนใดๆ มีเพียงแต่ให้คำแนะนำเท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่โรงเรียนก็จะทำตาม ดังนั้น จึงมอบหมายให้ นายอุดม ทำบันทึกข้อความและเซ็นต์ชื่อรับรองผลการหารือ พร้อมกันนี้ได้นัดหมายให้ผู้ปกครอง ไปหารือร่วมกับทางโรงเรียนเกี่ยวกับเรื่องแผนการเรียนอีกครั้ง ในวันที่ 17 ต.ค.นี้”

นายชินภัทร กล่าวและว่า อย่างไรก็ตาม ขณะนี้การสรรหา ผอ.โรงเรียน คนใหม่แทนนายสุวัฒน์ วิวัฒนานนท์ ที่เกษียณไปแล้วนั้น อยู่ระหว่างการประชุมพิจารณา ของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่ คาดว่าจะแล้วเสร็จและ ผอ.คนใหม่ จะเริ่มเข้าปฏิบัติงานได้ในสัปดาห์หน้า

 

ที่มา สยามรัฐ

 

Comments are closed.