วันเสาร์ , 21 กันยายน 2019
Breaking News

10 อาชีวะภาคกลางต้นแบบป.ตรี สอศ.เฟ้นอาจารย์เก่ง – ดัน 28 สาขาไม่ตกงาน

นายอกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (รองเลขาธิการ กอศ.) กล่าว ว่า สถาบันการอาชีวศึกษา 19 แห่ง สังกัด สอศ. จัดการเรียนการสอนระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่จบระดับ ปวส.ได้เรียนต่อระดับปริญญาตรีวิชาชีพสายตรงได้ต่อเนื่อง และจบภายใน 2 ปี โดยไม่ต้องเปลี่ยนไปเรียนสายสังคมศาสตร์ สถาบันตั้งในกรุงเทพมหานคร 1 แห่ง ภาคกลาง 5 แห่ง ภาคเหนือ 4 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 แห่ง ภาคตะวันออก 1 แห่ง และภาคใต้ 3 แห่ง ซึ่งในการเปิดสอนระดับปริญญาตรี ปี 2556 จะต้องมีการพัฒนาบุคลากรอาจารย์ โดยอย่างน้อยผู้ที่จะสอนในระดับปริญญาตรีได้ จะต้องจบปริญญาโทขึ้นไป และควรมีประสบการณ์ในสถานประกอบการมากพอ

“โดยสถาบันภาคกลาง 1 ถือว่ามีความพร้อมในด้านบุคลากรอาจารย์ จึงเป็นสถาบันการอาชีวศึกษาต้นแบบที่จะเปิดสอนปริญญาตรี ในเขต จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา และจ.สระบุรี ซึ่งประกอบด้วย 10 สถานศึกษา ผ่านการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก จะเปิดปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2556 รวม 28 สาขา โดยเรียกระบบการเรียนนี้ว่า ระบบ 3-2-2 คือ ปวช.-ปวส.-ปริญญาตรี แบบต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้สถาบันอาชีวศึกษาเป็นสถาบันอันดับหนึ่งที่ผลิตบุคลากรด้านอาชีพ อีกทั้งยังมีงานรองรับอย่างแน่นอนเมื่อจบการศึกษา” นายอกนิษฐ์กล่าว

ด้านนายไชยศิริ สมสกุล ผอ.วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี กล่าว ว่าสถาบันอาชีวศึกษา ภาคกลาง 1 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีอย่างจริงจัง เพื่อเป็นแบบอย่างแก่สถาบันการศึกษาอื่น ผู้สนใจสมัครเรียน ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.cvei1.ac.th เชื่อว่าจะมีคนเข้าไปศึกษาในสถาบันอาชีวศึกษามากขึ้น เพราะนอกจากจะมีงานรองรับที่ดี มีรายได้เมื่อจบการศึกษาแล้ว ยังสามารถศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรี กว่า 28 สาขา เทียบเท่ามหาวิทยาลัยต่างๆ

ปีการศึกษา 2556 จะเปิดปริญญาตรี 8 ประเภทวิชา ได้แก่ อุตสาหกรรม เทคโนโลยีการสนเทศและการสื่อสาร บริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศิลปกรรม คหกรรม เกษตรกรรม และประมง รวม 28 สาขาวิชา

ที่มา: ข่าวสด

Comments are closed.