วันศุกร์ , 7 สิงหาคม 2020
Breaking News

100 ทุนสำรวจโลก eListening เรียน ABAC เตรียมเปิดรับแล้ว

 

เริ่ม แล้วโครงการสอบแข่งขันชิงทุนสำรวจโลก eListening รุ่นที่ 10ปีการศึกษา 2556 สำหรับน้อง ๆ ที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สนใจเรียนหลักสูตรนานาชาติ ในมหาิวิทยาลัยอัสสัมชัญ หรือ ABACก็เตรียมตัวกันได้แล้ว

โดยทีมงานเปิดเผยว่า โครงการนี้จะเปิดรับสมัครออนไลน์ในเร็ว ๆ นี้ ส่วนการเตรียมตัวนั้นก็ไม่ยาก เพียงแค่น้อง ๆ เข้าไปลองทำข้อสอบออนไลน์ ใน www.elistening.au.edu แค่นี้ก็ฉลุยแล้ว

ข้อมูลโครงการ

โครงการทุนสำรวจโลก eListening เกิดขึ้นจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และบริษัท เนกซ์สเตป จำกัด  โดยเริ่มโครงการตั้งแต่เดือนกันยายน 2546 และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 6   และเพื่อเป็นการสานต่อโครงการทุนสำรวจโลก eListening  ในปีนี้จึงมีแนวคิดร่วมกันในการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จากโรงเรียนทั่วประเทศ  ที่มีความรู้ความสามารถ  และทักษะทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

โดยการจัดสอบชิงทุนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จำนวน 100ทุน (ข้อมูลทุนปีการศึกษา 2555)    มีมูลค่าทุนระหว่าง 411,835 – 566,385บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ  35ล้านบาท  เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  ได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบขอรับทุนการศึกษา

1.กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ในโรงเรียนที่ใช้ภาษาไทยเป็นสื่อการสอนและแผนกสองภาษาเท่านั้น ยกเว้นโรงเรียนนานาชาติ

2.เป็นผู้ที่ถือสัญชาติไทย

***ผู้ที่จะสมัคร จะต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 2ข้อ

ติดตามข้อมูลการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์นี้ หรือที่ www.au.edu, www.elistening.au.edu หรือ www.elistening.net

Comments are closed.