วันจันทร์ , 17 มิถุนายน 2019
Breaking News

125 ทุนจุฬาฯ – ชนบท ปี 2556 เปิดรับ 4-13 ก.ค.นี้

UploadImage

หน่วยจุฬาฯ-ชนบท แจ้งการรับนักเรียนโครงการจุฬาฯ-ชนบทปีการศึกษา 2556 ออกมาแล้ว

โดยจะมีการรับสมัครทางเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 4-13 กรกฎาคม 2555

นักเรียนจะต้องดำเนินการเรื่องใบสมัคร โดยโรงเรียนจะต้องส่งใบสมัครภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2555

กำหนดสอบจะเป็น 7 รายวิชา โดยศูนย์ทดสอบจุฬาฯจะเป็นผู้จัดสอบระหว่างวันที่ 11-13 สิงหาคม 2555

ข้อมูลโครงการของปีการศึกษา 2555 ซึ่งคาดว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง

Comments are closed.