วันพุธ , 22 พฤษภาคม 2019
Breaking News

26-29 พ.ย.เทคโนโลยีราชมงคลรับปริญญา‏ แนะเลี่ยงเส้นทาง

พระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตกิตติมศักดิ์ และบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2554 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 8 แห่ง จำนวน 26,968 คน ในวันที่ 26 – 29 พฤศจิกายน 2555

วันที่ 26 และ 27 พฤศจิกายน วันละ 2 รอบ (ทั้งช่วงเช้า และช่วงบ่าย)

วันที่ 28 และ 29 พฤศจิกายน วันละ 1 รอบ ในช่วงบ่าย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต – นครนายก กม.13 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีใน ฐานะประธานคณะกรรมการอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เปิดเผยว่า ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 29 พฤศจิกายน 2555 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีบัณฑิต และบัณฑิตกิตติมศักดิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งสิ้นจำนวน 26,968 คน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 5,506 คน บัณฑิตกิตติมศักดิ์จำนวน 7 คนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จำนวน 4,684 คน บัณฑิตกิตติมศักดิ์จำนวน 6 คน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จำนวน 2,449 คน บัณฑิตกิตติมศักดิ์จำนวน 4 คน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จำนวน 2,415 คน บัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 4 คน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำนวน 2,619 คน บัณฑิตกิตติมศักดิ์จำนวน 10 คน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จำนวน 2,830 คน บัณฑิตกิตติมศักดิ์จำนวน 5 คน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำนวน 4,248 คน บัณฑิตกิตติมศักดิ์จำนวน 10 คน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จำนวน 2,217 คน บัณฑิตกิตติมศักดิ์จำนวน 8 คน

ในวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2555 มีบัณฑิต และบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวนทั้งสิ้น 8,659 คน ช่วงเช้าจำนวน 4,248 คนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ช่วงบ่าย มีบัณฑิต และบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งสิ้น 4,411 คน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 1,581 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จำนวน 2,830 คน

ในวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2555 มีบัณฑิต และบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจำนวนทั้งสิ้น 9,378 คน ช่วงเช้าจำนวน 4,694 คน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำนวน 2,619 คน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 2,075 คน ช่วงบ่ายจำนวน 4,684 คน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ในวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ช่วงบ่าย มี บัณฑิต และบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวนทั้งสิ้น 4,067 คน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 1,850 คน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จำนวน 2,217 คน
ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2555ช่วงบ่าย มีบัณฑิต และบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวนทั้งสิ้น 4,864 คน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จำนวน 2,449 คน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จำนวน 2,415 คนในวันจันทร์ที่ 26 – วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2555 จึงขอความกรุณาผู้ใช้เส้นทาง ถ.รังสิต – นครนายก กม.13 (คลองหก) จังหวัดปทุมธานี โปรดเลี่ยงเส้นทาง

หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 08-1859-2450 , 08-1931-0277 08-1205-2989 หรือ 02-549-3034


Comments are closed.