วันพุธ , 21 ตุลาคม 2020
Breaking News

72 ทุนก.พ.ให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้าย

สำนัก งาน ก.พ.  รับสมัครสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่ กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ทุน ก.พ. ประจำปี 2556

เปิดรับจำนวนทั้งสิ้น 30 หน่วย รวม 72 ทุน

รับสมัคร 25 ธ.ค. 55 – 16 ม.ค. 56

Comments are closed.