วันพฤหัส , 27 มิถุนายน 2019
Breaking News

BioNEDD Laboratory ภาควิชาวิศวกรรมชีวิการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครผู้ช่วยวิจัยระดับปริญญา ตรีหรือโท

100

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

BioNEDD Laboratory ภาควิชาวิศวกรรมชีวิการแพทย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครผู้ช่วยวิจัยระดับปริญญา ตรีหรือโท
– ทำวิจัยในโครงการร่วมระหว่างแพทย์ที่รพ.รามาธิบดี กับอ.คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยปฏิบัติงานที่วิทยาเขตศาลายาเป็นหลัก

– ปฏิบัติงานด้านการเตรียมอนุภาคนาโน สังเคราะห์พอลิเมอร์ การคอนจูเกชัน เป็นต้น

– ผู้ที่สนใจอาจจะจบจากสาขาวิชาต่างๆเช่น วิทยาศาสตร์เคมี, วิทยาศาสตร์biotech, วิศวเคมี, เทคนิคการแพทย์ เป็นต้น ผู้ที่มีพื้นฐานทางเคมีสูงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

– ระยะเวลาปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 ปี หลังปฏิบัติงานมีโอกาสได้รับทุนการศึกษาระดับป. โท/เอก

สามารถติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ petch11224@msn.com

Comments are closed.