วันพุธ , 22 มกราคม 2020
Breaking News

Category Archives: กิจกรรมการศึกษา

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ค่าย COMCAMP#26

คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาป ... Read More »

เชิญน้องๆ อายุระหว่าง 12-14 ปีเข้าค่ายฤดูร้อน ISAK ที่ประเทศญี่ปุ่น

ขอประชาสัมพันธ์ข่าวถึงน้องๆอายุ 12 -14 ปี ที่สนใจเข้าค่ายฤดู ... Read More »

เปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรีเข้าแข่งขันเพื่อค้นหาผู้นำทางด้านธุรกิจ Global Business Challenge

Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) เปิดรับ ... Read More »

สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ “ค่ายสานฝันสู่พยาบาลสภากาชาดไทย”

สโมสรนักศึกษาวิทยาลัย พยาบาลสภากาชาดไทย ได้กำหนดเปิดรับสมัคร ... Read More »

ค่ายวิศวะ เหลาดินสอ ครั้งที่ ๑๐ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ค่ายวิศวะเหลาดินสอ ครั้งที่ ๑๐ จัดโดย คณะกรรมการนักศึกษา คณะ ... Read More »

ขอเชิญเข้าร่วม “ค่ายเยาวชนอนุรักษ์สัตว์ป่าและธรรมชาติ ครั้งที่ 9”

  ชมรมเพื่อนสัตว์ป่า สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหา ... Read More »