วันอาทิตย์ , 20 ตุลาคม 2019
Breaking News

Category Archives: ข่าวการศึกษา

งานสัมนาจากหลักสูตร International MBA – iMBA ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ด้วยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (i ... Read More »

รับตรง หลักสูตรนานาชาติ ปีการศึกษา 57

รับตรง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมัครได้ตั้ง ... Read More »

รับสมัครผู้ทีเรียนดี ประเภทรับตรง เข้าศึกษาต่อคณะสังคมศาสตร์ ม. เกษตรศาสตร์ 2557

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครผู้ทีเรียนดี ประเภทรับตรง สำห ... Read More »

โครงการนักศึกษาฝึกงาน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดโอกาสให้นิสิต นั ... Read More »

วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 2557

วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครบุค ... Read More »

รับตรงหลักสูตรนานาชาติ 4 สาขาวิชา

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับตรง รอบที่ 2 ... Read More »