วันศุกร์ , 28 เมษายน 2017
Breaking News

Category Archives: ข่าวการศึกษา

โครงการนักศึกษาฝึกงาน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดโอกาสให้นิสิต นั ... Read More »

วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 2557

วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครบุค ... Read More »

รับตรงหลักสูตรนานาชาติ 4 สาขาวิชา

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับตรง รอบที่ 2 ... Read More »

รับตรง 57 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รั ... Read More »

สทศ เปลี่ยนแปลงกำหนดการวันทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 2 ปี 2557

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปลี่ยนแปลงกำห ... Read More »

Ged วุฒิสอบเทียบระดับชั้นมัธยมปลาย เครือ อเมริกา

ทางสถาบันจุฬาติวเตอร์ ได้รับเกียรติจาก เว็บไซต์ยอดนิยมของประ ... Read More »