วันเสาร์ , 26 พฤษภาคม 2018
Breaking News

Category Archives: ข่าวการศึกษา

ทุนการศึกษาสำหรับเรียนต่อ ม.ธุรกิจบัณฑิต

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ให้การสนับสนุนทางการศึกษาแก่นักศึกษ ... Read More »

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มอบทุนพัฒนาพื้นที่ชายแดนใต้

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา และศูน ... Read More »

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มอบทุนการศึกษา ในหลักสูตรศิลปกรรม

โครงการเพชรพระพิฆเนศวร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคา ... Read More »

ทุนการศึกษาเรียนต่อการพยาบาล สภากาชาดไทย

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย รับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑ ... Read More »

ม.ธรรมศาสตร์ มอบทุนเรียนแพทย์ปี 2555

โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท และโครงการกระจายแพทย์หนึ่ง ... Read More »

ย้ายครูไกลบ้าน ทำครอบครัวแตก!

ตั้งอนุกรรมการฯ ปรับปรุงให้เหมาะสมที่สุด! เกณฑ์ย้ายครู-เลื่อ ... Read More »