วันศุกร์ , 27 พฤศจิกายน 2020
Breaking News

Category Archives: ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ

เปิดรับสมัครทุน Chevening ระดับปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษสำหรับปีการศึกษา 2558/2559 จำนวน 1,500 ทุน

โอกาสดีสำหรับนักเรียนไทยไปเรียนอังกฤษ รับข้อมูลทุน Chevening ... Read More »

DAAD มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก 2014-2015

The German Academic Exchange Service (DAAD) จะมอบทุนการศึกษา ... Read More »

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท ณ ต่างประเทศ จำนวน 6ทุน

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ มีความประสงค์เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื ... Read More »

สำนักงาน ก.พ. มอบทุนศึกษาใ้ห้กับข้ารา่ชการในระดับปริญญาโท-เอก ณ ต่างประเทศ

สำนักงาน ก.พ. จะทำการคัดเลือกข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเ ... Read More »

มหาวิทยาลัย Ghent ประเทศเบลเยียม แจกทุนให้กับนักศึกษาในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

มหาวิทยาลัย Ghent ประเทศเบลเยียม ประกาศรับสมัครทุน Lotus III ... Read More »

กระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่นมอบ 54 ทุนแก่นักศึกษาไทยปี 2557

รัฐบาลญี่ปุ่นมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและนักศึกษาวิจัย ปร ... Read More »