วันศุกร์ , 22 กุมภาพันธ์ 2019
Breaking News

Category Archives: ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ

รัฐบาลญี่ปุ่นมอบทุนการศึกษา Monbukagakusho: MEXT ปีการศึกษา ๒๕๕๗

กระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่นจะให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทย เพื่อ ... Read More »

สาธารณรัฐเซอร์เบียมอบทุนให้นักศึกษาไทย 2 ทุน

กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งว่าสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเซอร์เ ... Read More »

ทุนการศึกษาของรัฐบาลรัสเซีย 20 ทุน สำหรับนักศึกษาไทย

กระทรวงศึกษาธิการและวิทยาศาสตร์แห่งสหพันธรัฐรัสเซียได้จัดสรร ... Read More »

สำนักงาน ก.พ. จะทำการคัดเลือกข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรับทุนไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ปี 2556

สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครคัดเลือกพร้อมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ ... Read More »

มูลนิธิเอมสตาร์ มอบทุนการศึกษา รุ่น 4 ปี 2556 21 ทุน

มูลนิธิเอมสตาร์ มอบทุนการศึกษาประจำปี 2556 จำนวน 21 ทุน แก่น ... Read More »

ทุนรัฐบาลประเทศออสเตรเลีย มอบให้แก่ นักวิจัย นักวิชาการ ครู นักศึกษาไทย

ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย “Australian Government’s Ende ... Read More »