วันศุกร์ , 22 กุมภาพันธ์ 2019
Breaking News

Category Archives: ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ

ประกาศสํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจําปี 2555 (ทุนสําหรับผู้ที่กําลังศึกษา หรือมีสถานศึกษาตอบรับให้เข้าศึกษาในต่างประเทศ)

1. ทุนที่รับสมัครคัดเลือก จํานวน 3 หน่วย รวม 5 ทุน 2. ข้อผูก ... Read More »

รัฐบาลไต้หวันมีความประส่งค์มอบทุนให้นักศึกษาไทยเรียนป.ตรี-ป.โท-ป.เอก

สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาท ... Read More »

ธนาคารกรุงไทย ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจาปี 2556

ธนาคารกรุงไทย ประกาศรับสมัครพนักงาน และบุคคลภายนอก เพื่อรับท ... Read More »

Nanyang Technical University สิงคโปร์ ให้ทุนนักศึกษาไทยไปเรียนวิศวะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนานยาง (Nanyang Technology University) ส ... Read More »

ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2556

ด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะให้ทุนการศึกษาประเภทบุคคลที ... Read More »

ทุนการศึกษา ของทาง Stamford International 2556

มหาวิทยาลัย นานาชาติแสตมฟอร์ด ได้จัดสรรจำนวนทุนการศึกษาให้กั ... Read More »