วันพุธ , 21 ตุลาคม 2020
Breaking News

Category Archives: ทุนการศึกษาต่อในประเทศ

ABAC มอบทุนเรียนดีสำหรับนักเรียนม.6

ทุนเรียนดี และทุนโครงการสำรวจโลก eLishtening มหาวิทยาลัยอัสส ... Read More »

ม.ธรรมศาสตร์ มอบทุนเรียนแพทย์ปี 2555

โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท และโครงการกระจายแพทย์หนึ่ง ... Read More »

Tesco Lotus แจกทุนการศึกษามูลค่า 10,000 บาท

Tesco Lotus เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกเยาวชนไทยรับมอบทุนการศึ ... Read More »

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ให้ทุนปริญญาโท-ปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ แจกทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอ ... Read More »

ทุนปริญญาโท-ปริญญาเอก MIRS เรียนต่อ University of Melbourne

มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น (University of Melbourne) มอบทุนวิจัยระ ... Read More »

รัฐบาลนอร์เวย์ ให้ทุนนักเรียนไทย ระดับป.โท-ป.เอก

โครงการ Quota Scheme เป็นทุนที่ได้รับการจัดสรรโดยสำนักงานการ ... Read More »