วันจันทร์ , 25 พฤษภาคม 2020
Breaking News

Category Archives: ทุนการศึกษา

รัฐบาลมาเลเซียมอบทุนนักเรียนไทยระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2556

กระทรวงศึกษาธิการมาเลเซียมาเลเซียแจ้งว่า มีความประสงค์มอบทุน ... Read More »

ไทยบริดสโตนให้ทุนนศ.หนุนทำโครงการมุ่งเน้นเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคม

ไทยบริดสโตน เปิดโอกาสสำหรับกลุ่มนักศึกษาในนามสโมสรนักศึกษา ห ... Read More »

มูลนิธิทวี บุณยเกตุ มอบทุนการศึกษาให้แก่น้องๆที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้น 3 – 4 ทั้ง สายสามัญและสายอาชีพ

ข่าวดีสำหรับน้องๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ในช่วงชั้น มัธยม  3-4  ทา ... Read More »

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) มอบทุน สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ 2556

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) มอบทุน สำหรับนักศึกษาเข้าให ... Read More »

มหาวิทยาลัยภาคกลางมอบทุน ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556

มหาวิทยาลัยภาคกลางขอเชิญ นิสิต นักศึกษาและผู้ที่สนใจศึกษาต่อ ... Read More »

ประกาศสํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจําปี 2555 (ทุนสําหรับผู้ที่กําลังศึกษา หรือมีสถานศึกษาตอบรับให้เข้าศึกษาในต่างประเทศ)

1. ทุนที่รับสมัครคัดเลือก จํานวน 3 หน่วย รวม 5 ทุน 2. ข้อผูก ... Read More »