วันอาทิตย์ , 20 ตุลาคม 2019
Breaking News

Category Archives: ทุนการศึกษา

ม.หอการค้าไทย รับนักเรียนชั้นม.ปลายเข้าเรียนต่อในโครงการ Beta Young Entrepreneur ฟรี

  มีเงินทุนตั้งต้นสำหรับทำธุรกิจ เรียนกับนักธุรกิจระดับ ... Read More »

BMW มอบทุนการศึกษาในโครงการ BMW Service Apprentice Program 2557

BMW Service Apprentice Program เกิดขึ้นโดยบริษัท บีเอ็มดับเบ ... Read More »

United World Colleges (UWC) มอบทุนให้ ม.4 – ม.6 เรียนต่อ มัธยมปลายต่างประเทศ 2557

องค์การสหสากลวิทยาลัย หรือ United World Colleges (UWC) จะให้ ... Read More »

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะรับสมัครชิงทุนการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น ระดับ ป.โท

คุณสมบัติของผู้สมัคร สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี กำลังจะสำเ ... Read More »

เครือเจริญโภคภัณฑ์มอบทุนให้นศ.เรียนดี ขาดทุนทรัพย์ 140 ทุน

เครือเจริญโภคภัณฑ์มีนโยบายสนับสนุนช่วยเหลือนิสิต นักศึกษา ที ... Read More »

เปิดสอบคัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อสมัครรับทุนรัฐบาลสิงคโปร์ระดับ ป.ตรี ประจำปีการศึกษา 2014-2015

กระทรวงศึกษาธิการจะสอบคัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อสมัครรับทุนรัฐ ... Read More »