วันจันทร์ , 17 มิถุนายน 2019
Breaking News

Health Camp 8: “ค่ายยุวชนสาธารณสุข ครั้งที่ 8”

ชวนน้องๆ มา “ค่ายยุวชนสาธารณสุข ครั้งที่ 8” [Health Camp 8] ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 11-13 มกราคม 2556

** สำหรับน้องๆ มัธยมศึกษาตอนปลาย สายการเรียน วิทย์-คณิต ทุกคน**

เรียนสาธารณสุขจบไปแล้วเป็นอะไร?
พบกับสาระน่ารู้ จากคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2555
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 200 คน

– ประเภทเดี่ยว รับ 110 คน
– ประเภทกลุ่ม (กลุ่มละ 3 คน) จำนวน 30 กลุ่ม

สำหรับผู้สมัครประเภทกลุ่ม

1.ผู้ที่สมัครประเภทกลุ่ม ต้องส่ง วีดีโอ ความยาว 1-2 นาที เนื้อหาเกี่ยวกับ “การส่งเสริมสุขภาพ”
2.การคัดเลือกผู้สมัครประเภทกลุ่ม จะพิจารณาจากวีดีโอ และคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม 30 กลุ่ม (90 คน)
3.วีดีโอที่ผ่านการคัดเลือกดีที่สุด 3 ลำดับแรก จะได้รับเงินรางวัล พร้อมประกาศณียบัตร จาก คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมวันที่ 20 ธันวาคม 2555

ทาง https://www.facebook.com/HealthCamp8

ยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรม : 26 – 30 ธันวาคม 2555

สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/HealthCamp8

Comments are closed.