วันพฤหัส , 27 มิถุนายน 2019
Breaking News

MBA-BUUจัดบรรยายพิเศษPlan work Plan Life to Possible

มหาวิทยาลัยบูรพา โดย วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์  
จัดงานบรรยายพิเศษเรื่อง”Plan work Plan Life to Possible”
โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.ดร.เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ์  ราชบัณฑิต
วันที่ 2 ธันวาคม  2555 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ หอประชุมจินดา  ณ  สงขลา  สนง.กพ.จ.นนทบุรี
โดยผู้ที่สนใจสามารถสำรองที่นั่ง และเข้าร่วมการฟังบรรยายพิเศษ 
“ได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารประกอบข่าว :

Comments are closed.