วันเสาร์ , 25 พฤษภาคม 2019
Breaking News

Tag Archives: กรรมการ

สนนท.มอบรางวัลชูเกียรติ

สนนท.มอบรางวัลชูเกียรติให้ครู สถานศึกษา-หน่วยงานแนะแนวดีเด่น ... Read More »

ไทย-ญี่ปุ่น จัดแลกบุคลากรร่วมพัฒนา “คนอาชีวศึกษา”

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา กล่าว ว่ ... Read More »

ก.ศึกษาฯ สั่งจับตา ม.เอกชน สอนนอกที่ตั้งไร้คุณภาพ

กระทรวงศึกษาธิการ สั่งจับตา ม.เอกชนสอนนอกที่ตั้งไร้คุณภาพ แฉ ... Read More »

เผยแนวทางปรับหลักสูตรใหม่

เผยแนวทางปรับหลักสูตรใหม่เล็งรื้อ ‘8 กลุ่มสาระ’ ... Read More »

ประกาศชื่อ ผู้ผ่านคัดเลือก ครูมืออาชีพ 748 คน

คณะ กรรมการคัดเลือกสถาบันฝ่ายผลิตและนักศึกษาทุนโครงการผลิตคร ... Read More »

กกอ.ลงมติให้ นศ.มอส.เทียบโอนหน่วยกิตเป็นกรณีพิเศษ

มติ กกอ.เห็นชอบยกเว้นหลักเกณฑ์เทียบโอนหน่วยกิต นศ.มอส.เป็นกร ... Read More »