วันพฤหัส , 17 มกราคม 2019
Breaking News

Tag Archives: กระทรว

คำขวัญวันเด็กปี 56 จากนายกรัฐมนตรี

เว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการ www.moe.go.th  เผยแพร่คำขวัญวัน ... Read More »

“สิ่งที่ไม่ใช่ปัญหา” คอลัมน์ เลาะเลียบคลองผดุงฯ

นโยบายการศึกษาในยุคที่มี นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา เข้ามาเป็นรัฐม ... Read More »

พนักงาน “ม.ราชภัฏ” แห่ลาออก

  รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ( ... Read More »

ร่างกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ. ….

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั ... Read More »