วันพุธ , 22 พฤษภาคม 2019
Breaking News

Tag Archives: กระทรวง

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยอีสาน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2555 แล้วนั้น ในการนี้คณะกรรมการควบคุมมหาวิทยาลัยอีสาน ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง รศ.สุมนต์ สกลไชย เป็นผู้ชำระบัญชีมหาวิทยาลัยอีสาน เพื่อดำเนินการชำระสะสางทรัพย์สินและหนี้สินของมหาวิทยาลัยอีสาน ในเบื้องต้นเพื่อให้การจัดการชำระบัญชีบรรลุตามวัตถุประสงค์ รศ.สุมนต์ สกลไชย ในฐานะผู้ชำระบัญชีมหาวิทยาลัยอีสานจึงใคร่ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยอีสาน ระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และปริญญาโท ทุกท่าน เข้ารับฟังคำชี้แจงถึงแนวทางในการช่วยเหลือเยียวยานักศึกษา ในวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.00 น ณ มหาวิทยาลัยอีสาน จังหวัดขอนแก่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา กลุ่มพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา โทร. 02 610 5338

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีคำสั่งเพิกถอนใบอน ... Read More »

สสวท. ร่างหลักสูตรเลขปี’ 58

นางชมัยพร ตั้งตน หัวหน้าสาขาคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษา สถาบันส่งเ ... Read More »

นายกฯ แนะย้ายเด็ก ร.ร.ขนาดเล็ก

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงศึกษ ... Read More »

“พงศ์เทพ”สร้างบุคลากรสายวิทย์ พัฒนาการศึกษาตรงตลาดโลก

“พงศ์เทพ” ขอสร้างคุณภาพการศึกษาไทยให้ตรงกับความต ... Read More »

นักวิชาการ ชี้จุดอ่อน “พงศ์เทพ” คิดในกรอบ

นักวิชาการ ชี้จุดอ่อน ”พงศ์เทพ” เป็นนักกฎหมายอาจจะทำให้คิดแต ... Read More »

ทำความรู้จักกับรัฐมนตรีชุดใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประวัติ ... Read More »