วันพฤหัส , 17 มกราคม 2019
Breaking News

Tag Archives: การตัดสิน

9 มทร. จี้ชัดเจนปิด – เปิดเรียน

นายนำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค ... Read More »

สพฐ. ร่อน จม. ถึง ร.ร. แล้วให้ใช้ O-NET 20% ประกอบการพิจารณาจบหลักสูตรอ

สพฐ. ให้ใช้ O-Net ประกอบการพิจารณาจบช่วงชั้น โดยเลือกแนวทางใ ... Read More »