วันพุธ , 16 มกราคม 2019
Breaking News

Tag Archives: การบิน

โรงเรียนการบินญี่ปุ่น แจกทุนปีการศึกษา 2556 รอบ 2

สำนัก งานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวง ... Read More »

ถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น

สถาบันการบินพลเรือนเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ป ... Read More »

จีน+เวียดนาม=ไทย ‘ลิซ่า’ สาวธุรกิจการบิน ม.ศรีปทุม

สิ้นสุดเดือนพฤศจิกายนและย่างเข้าสู่เดือนสุดท้ายของปี 2555 ใก ... Read More »

สถาบันการบินพลเรือน ประกาศปฏิทินสอบตรงหลักสูตรวิชาภาคพื้น

สถาบันการบินพลเรือน ประกาศปฏิทินกำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้า ... Read More »

STC – UIDSเตรียมเปิดวิศวกรรมการบินนานาชาติ

University of Interdisciplinary Studies (UIDS) และ Siam Tech ... Read More »

รับตรงสาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.56

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ สาขาวิชาการ ... Read More »