วันอาทิตย์ , 24 กุมภาพันธ์ 2019
Breaking News

Tag Archives: การศึกษา

สถานี ก.ค.ศ.: อุทาหรณ์การไม่ปฏิบัติตามมติ ก.ค.ศ.

  คอลัมน์: สถานี ก.ค.ศ.: อุทาหรณ์การไม่ปฏิบัติตามมติ ก. ... Read More »

“สิ่งที่ไม่ใช่ปัญหา” คอลัมน์ เลาะเลียบคลองผดุงฯ

นโยบายการศึกษาในยุคที่มี นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา เข้ามาเป็นรัฐม ... Read More »

สพฐ.สรรหาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (คณะกรรมการ กพฐ.)มีบทบาทหน้าที ... Read More »

ยูนิเซฟจับมือ IKEA ชวนซื้อตุ๊กตาช่วยการศึกษาเด็ก 3 จว.ชายแดนใต้

ยู นิเซฟ ระบุ 3 จว.ชายแดนใต้ยากจนที่สุดในไทย-เด็กเข้าไม่ถึงส ... Read More »

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ แจกทุนเรียนครุศาสตร์

การรับตรงวิธีพิเศษเพื่อรับทุนวไลยอลงกรณ์ 1 และทุนวไลยอลงกรณ์ ... Read More »

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ แจกทุนผลิตนักวิทย์เฉลิมพระเกียรติ

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ประกาศการรับสมัครผู้รับทุนการศึกษา ... Read More »