วันพุธ , 16 มกราคม 2019
Breaking News

Tag Archives: การแพทย์

ม.รังสิต เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์

คณะ เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึ ... Read More »

ผู้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากม.คริสเตียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จิรา วงษ์ขมทองอธิการบดี มหาวิทยา ... Read More »

อธิการบดี ม.พะเยาคาดต้นปีหน้าเริ่มสร้าง รพ.ผลิตบัณฑิตสาขาการแพทย์

ศ.พิเศษ มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา (มพ.) เป ... Read More »

คณะวิทย์ฯม.รังสิตจัดค่ายวิศวกรอุปกรณ์การแพทย์รุ่นเยาว์..ฟรี

  สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศา ... Read More »

รับตรง หลักสูตรมีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ บางมด 2555

  โครงการคัดเลือกตรง(เป็นกรีพิเศษ) หลักสูตรมีเดียทางการ ... Read More »